PTS beviljar överlåtelse och uthyrning av tillstånd

2020-11-04

Beslutet gäller uthyrning och överlåtelse av tillstånd till Net4Mobility i frekvensutrymmena 3620-3640 MHz, 3640-3660 MHz, 3660-3680 MHz och 3680-3700 MHz.

PTS har fått ansökan om överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare från Celestine Hill till Net4Mobility samt ansökningar om uthyrning av tillstånd från Tele2 respektive Telenor till det gemensamma nätbolaget Net4Mobility.

Efter att ha prövat ansökningarna ser PTS inga skäl att avslå dem. Myndigheten bedömer att överlåtelsen och uthyrningarna inte inverkar menligt på konkurrensen. Dessutom finns inget som tyder på att frekvenserna kommer att användas på ett sätt som bryter mot tillståndsvillkoren. PTS har även samrått beslutet med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Samtliga aktuella tillstånd har en giltighetstid till och med den 31 december 2022. Uthyrningen avser dock perioden fram till 31 mars 2021.

Ta del av beslutet om att bevilja överlåtelse och uthyrningar

För mer information

Maria Aust, enheten för spektrumanalys, 070-811 40 48

PTS presstjänst, 08-678 55 55