PTS avser att förlänga tillstånd i 2,6 GHz-bandet för samordnad tilldelning med 2,1 GHz-bandet

2020-10-29

PTS har under året samrått sina överväganden om samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden med berörda marknadsaktörer. Samtliga aktörer stödjer en inriktning om samordnad tilldelning av de två frekvensbanden, som dock har olika tillståndstider.

Myndigheten gör bedömningen att en förlängning av tillstånden i 2,6 GHz-bandet är mest gynnsam för att bland annat uppnå effektivt frekvensutnyttjande. Förlängning av tillstånd kan ske först efter att en ny lag om elektronisk kommunikation, som förväntas möjliggöra detta, trätt i kraft.

PTS inriktning för 2,6 GHz-bandet är att:

  • Tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har antagits och trätt i kraft, fram till och med 31 december 2025.
  • Tillstånden i 2,6 GHz-bandet och tillstånden i 2,1 GHz-bandet tilldelas i ett gemensamt urvalsförfarande.

Ta del av PTS rapport om inriktning för 2,6 GHz-bandet.

För mer information

Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, 070-845 50 52

PTS presstjänst, 08-678 55 55