Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2019-04-04

I dag skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

Fakturorna för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar under våren (i mitten av mars och i början av april).

PTS har uppdaterat sin information på webbplatsen för den som har frågor kring sitt tillstånd och sin faktura. Informationen finns här.

PTS brukar få många frågor kring faktureringen i samband med utskicken. Väntetiden vid telefonförfrågningar kan därmed tyvärr bli lång. Därför rekommenderar PTS alla som har frågor att i första hand ta del av webbinformationen, och vid behov kontakta PTS via e-post på pts@pts.se.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på länkarna ovan.