Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2019-03-14

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd.

I dag skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd. Fakturorna för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar under våren (i mitten av mars och i början av april).

PTS har information på webbplatsen för den som har frågor kring sitt tillstånd och sin faktura. Informationen finns tillgänglig här:

www.pts.se/Batradio

www.pts.se/Flygradio

PTS brukar få många frågor kring faktureringen i samband med utskicken. Väntetiden vid telefonförfrågningar kan därmed tyvärr bli lång. Därför rekommenderar PTS alla som har frågor att i första hand ta del av webbinformationen, och vid behov kontakta PTS via e-post på pts@pts.se.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på länkarna ovan.