Störningar på Sveriges Radios kanaler i Uppsala

2019-02-21

Ett antal personer i Uppsala har hört av sig till PTS för att de har fått problem med att lyssna på Sveriges Radios utsändningar. Problemen orsakas inte av fel i utsändningen.

Arbetet med att få till en lösning på problemen i Uppsala pågår fortfarande. Det är ett komplext problem med flera parter inblandade. PTS hoppas på en lösning inom en snar framtid.

De upplevda problemen uppstår inuti radiomottagare av lägre kvalitet och orsakas inte av fel i utsändningen.

Vad kan jag göra?

PTS rekommenderar som en första åtgärd att pröva att använda en annan radiomottagare. Fråga i fackhandeln eller hos ett radioserviceföretag. Använd öppet köp och kontrollera att mottagaren fungerar där du vill använda den. Pröva också olika placeringar och antennriktningar för mottagaren, för att hitta bästa mottagningsförhållande.

Programbolagen och PTS jobbar tillsammans vidare för att skapa en radiomiljö som fler radioapparater klarar av.

Mer information
Magnus Leijel, chef för spektrumtillsyn, 08-678 56 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

PTS har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny frekvensplan för FM-radio. Syftet var att möjliggöra fler radiokanaler för kommersiell radio. Sedan den 1 augusti är det fler frekvenser som utnyttjas för FM-radio och på ett fåtal platser i Sverige har det resulterat i att vissa radioapparater inte klarar denna tätare planering och således inte kan selektera ut, alltså urskilja, vissa kanaler.

Orsaken är något som kallas för mottagarintermodulation. Mottagarintermodulation kan bildas i radioapparater om mottagaren får in högre signalnivåer än den kan hantera. Då blandas signalerna i radioapparaten och det bildas nya frekvenser inne i mottagaren. De upplevda problemen uppstår alltså inuti radiomottagare av lägre kvalitet och orsakas inte av fel i utsändningen.

Det finns i dagsläget inga krav på kvaliteten på radiomottagare – något som dock är på gång från EU. Precis som när annat i samhället förändras så måste saker anpassas efter dessa förändringar. Nu har det skett en förändring i FM-bandet som resulterar i att vissa måste byta till radioapparater med bättre mottagare.

Det finns heller ingen lagstiftning som ger alla rätt till fullgod radiomottagning. Var och en får ordna sin egen radiomottagning på bästa möjliga sätt. Nuförtiden kan man också lyssna på många radioprogram via internet, utan radioapparat och vanlig antenn.