PTS samråder om beslut fri-tv och analog ljudradio med EU-kommissionen

2019-05-29

PTS har nu inlett samråd med EU-kommissionen av utkast till beslut om skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för programutsändningstjänster för fri-tv och analog ljudradio i marknätet.

Marknaderna för utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät regleras sedan tidigare av PTS och myndigheten konstaterar i sin analys att Teracom även fortsatt är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader. PTS anser därför att marknaderna fortsatt ska regleras.

Efter att ha samrått med marknaden skickar nu PTS beslutsutkasten till EU-kommissionen på samråd, så kallad notifiering.

Läs de notifierade beslutsutkasten

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55