PTS bjuder in till informationsmöte om auktionsregler i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-tilldelningen

2019-05-29

Mötet hålls den 10 juni och anmälan ska ske senast den 6 juni.

PTS vill med detta möte informera om de auktionsregler som kommer att gälla i det kommande auktionsförfarandet för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Auktionsreglerna finns formulerade i samrådsversionen av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, som kommer att publiceras på PTS webbplats inom kort, www.pts.se/3500MHz.

PTS kommer att presentera och förklara de auktionsregler som föreslås gälla och intressenterna ges tillfälle att komma med frågor. Mötet syftar till att tydliggöra auktionsreglerna för dem som avser delta i det kommande auktionsförfarandet. PTS välkomnar frågor om reglerna under mötet för att utreda eventuella oklarheter. Det går också bra att ställa frågor via e-post till PTS innan mötet äger rum, så besvaras dessa under mötet.

Mötet kommer inte att sändas på webben, men PTS kommer att publicera presenterat material och svara på de eventuella frågor som ställts i samband mötet.

Tid: 10 juni 2019 kl. 10:30–12:00

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre (Nils Ericsons Plan 4)

Frågor skickas via e-post till 3500MHzbandet@pts.se senast den 6 juni 2019.

Anmälan sker via e-post till 3500MHzbandet@pts.se senast den 6 juni 2019.

Mer information om tilldelningen finns på www.pts.se/3500MHz.