PTS publicerar nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2019-06-19

PTS har beslutat om nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen, PTSFS 2019:1. De nya råden ersätter PTS tidigare allmänna råd om frekvensplanen (PTSFS 2015:3).

Frekvensplanen utgör en informationskälla för radioanvändare om hur olika radiotillämpningar kan passas in i olika frekvensband.

Huvuddelen av förändringarna i frekvensplanen är baserade på redan fattade regeringsbeslut, EU-kommissionsbeslut samt undantag i enlighet med PTS föreskrifter (PTSFS 2018:3) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

I samband med att de nya allmänna råden träder ikraft uppdateras e-tjänsten med PTS sökfunktion av den svenska frekvensplanen. Informationen kommer också att göras tillgänglig i den europeiska databasen EFIS (ERO Frequency Information System).

Ta del av frekvensplanen

För mer information:
Marie Broström, enheten för spektrumförädling, tfn: 073-066 57 12
Kristina Gribbe, enheten för regler, tfn: 070-740 65 32
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55