Inbjudan till 5G-forum #7

2019-02-08

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För oss på PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer. PTS bjuder in företag och organisationer till PTS sjunde 5G-forum. Forumet hålls den 12 mars 2019 i Stockholm.

Säkerhet i IoT

– Att uppnå tillgänglighet, riktighet och förtrolighet på rätt nivå för dagens olika behov

Centrala frågor denna gång för forumet (det 7:e sedan starten 2016) handlar om dels hur driftssäkerhet och robusthet kring och i IoT-nät kan säkras, dels hur operatörer, tillsynsmyndigheter, industri och fastighetsägare m.fl. kan se till att den omfattande installationen av radiosensorer i alla system inte öppnar slussarna för hackare, bedragare och till och med fientliga statliga aktörer.

PTS har bjudit in fyra representanter från olika områden inom telekomsektorn, som kommer att presentera sina erfarenheter och idéer. Deltagarna kommer därefter delas in i grupper för att diskutera relaterade frågor i ”bi-kupor”. Forumet är kostnadsfritt.

Presentatörer:

Shahid Raza, PhD, Director, Security Lab, expertforskare vid RISE SICS. Shahid arbetar med informations- och kommunikationssäkerhet i allmänhet och IoT i synnerhet, och kommer att presentera ett urval av nuvarande relevanta RISE-aktiviteter samt ge förslag på prioritetsområden. (Shahids presentation sker på engelska.)

Gustav Söderlind, senior handläggare, programmet för säkerhet i ‍industriella informations- och styrsystem, enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet, MSB. Enhetens mål är att skapa en ökad nationell förmåga att förebygga och hantera IT-relaterade hot mot industriella informations- och styrsystem i samhällsviktiga verksamheter och i kritisk infrastruktur. Gustav ger en översikt över hotbilden inom elektromagnetiska hot och cyberområdet och presenterar pågående IoT-relaterade forskningsprojekt sponsrade av MSB.

Mats Pettersson, VD, Digital Nordix AB (DNX) är en IoT-operatör som tillhandahåller LoRaWAN-access samt övervakning och löpande drift av kunders egna IoT-nät. Mats presenterar hur marknaden och den typiska kunden ser på IoT och IoT-säkerhet samt vilka de praktiska utmaningarna är. T.ex. förklaras hur säkerställandet av robust och säker IoT inte bara beror av, och är en fråga om, teknik samt hur det globala Internet påverkar.

Jimmy Persson, chef för utveckling- och säkerhet på Svenska Stadsnätsföreningen, en medlem- och branschorganisation för lokala fiberoperatörer som nu vidareutvecklar och kompletterar sina nät och tjänster med IoT. Jimmy kommer att beskriva status och dela med sig av sina reflektioner från det pågående projektet att genomföra IoT- säkerhet för IoT-operatörer med hjälp av RSA.

James Christie, analytiker, enheten för säker kommunikation, PTS, kommer att moderera forumet.

När:  12 mars 2019, kl. 09.00–12.30 (registrering från kl. 08.30)

Var:  Hotell Hilton, Stockholm, Slussen, Guldgränd 8

Anmälan: senast 28 februari 2019 til 5Gforum@pts.se (först till kvarn).

Kontakt: Peter Thörnqvist, PTS (peter.thornqvist@pts.se)

Läs mer om PTS arbete med 5G här