Importerade DECT-telefoner stör radioanvändning

2019-05-06

Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.

Det förekommer att privatpersoner och företag använder sladdlösa DECT-telefoner som har importerats främst från USA och som är avsedda för den amerikanska marknaden. Telefonerna uppfyller inte kraven för EU-marknaden och är inte CE-märkta. Eftersom de använder andra frekvenser än de som är tillåtna i Sverige orsakar de störningar på frekvenser som är avsedda för annan radioanvändning i hela landet.

Personer som använder dessa produkter bryter mot lagen om elektronisk kommunikation. PTS uppmanar därför användare av dessa DECT-telefoner som saknar CE-märkning att omedelbart sluta använda dem.

Det finns DECT-telefoner som uppfyller EU-kraven tillgängliga på marknaden. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är tillåten är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen har CE-märkning.

Radioutrustning som ska användas inom EU måste uppfylla kraven enligt EU:s radioutrustningsdirektiv och vara CE-märkt. Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda.

Läs mer om radioutrustning

Mer information

Birger Hägg, spektrumavdelningen, tfn: 070-811 40 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrundsfakta

Radioutrustning regleras genom radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU). EU-kommissionen har uppskattat att över 3 500 nya produktmodeller till ett värde av 900 miljarder kr sätts på den gemensamma marknaden varje år. Genom systemet med tillverkardeklaration får konsumenterna tillgång till ny teknik snabbare än tidigare, då det krävdes typgodkännande från myndigheter innan en produkt kunde sättas på marknaden. Denna större frihet för tillverkare och försäljare av produkter kräver dock att myndigheter bedriver marknadskontroll som ska bidra till rättvis konkurrens och säkerhet för konsumenterna.