Fortsatt reglering av fri-tv och analog ljudradio

2019-09-10

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om skyldigheter för Teracom på grossistmarknaden för programutsändningstjänster för fri-tv och analog ljudradio i marknätet.

Marknaderna för utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät regleras sedan tidigare av PTS och myndigheten konstaterar i sin analys att Teracom är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader. PTS anser därför att marknaderna fortsatt ska regleras.

Exempel på skyldigheter

PTS beslut innebär bland annat att Teracom fortsatt ska tillhandahålla tillträde till en grossistprodukt för distribution av fri-tv samt analog ljudradio via marknät. Bolaget ska tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för dessa grossistprodukter.

Teracom ska även årliga inkomma med kostnadsunderlag, så att PTS kan kontrollera att prissättningen är kostnadsorienterad.

Läs beslutet avseende fri-tv

Läs beslutet avseende analog ljudradio

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55