2019


PTS uppmanar konsumenter att använda CE-märkta produkter för att undvika störningar.

6 maj 2019


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

4 april 2019


Temat är import av produkter och e-handel. Bland annat finns möjlighet att möta PTS på plats.

27 mars 2019


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

14 mars 2019


Problemen orsakas inte av fel i utsändningen.

21 februari 2019