Stort frekvensutrymme nu även tillgängligt för 5G-utveckling i Stockholms län

2018-02-28

Ett sammanhängande frekvensutrymme på 200 MHz i 3,5 GHz-bandet är nu tillgängligt för 5G-tester i Stockholms län. Detta öppnar upp för fullskaliga 5G tester för intressenter i Stockholm, där exempelvis Ericsson redan fått tillstånd för detta. Från 2020 kan utrymmet bli tillgängligt för kommersiell användning.

Detta blev möjligt på grund av att en befintlig tillståndshavare återlämnade outnyttjade tillstånd i bandet efter dialog med Post- och telestyrelsen (PTS).

– Det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda mycket sammanhängande frekvenser för tester och utbyggnad i en geografisk region som omfattar två miljoner invånare. Det ger goda förutsättningar för att Sverige och Stockholmsregionen tidigt ska kunna få ta del av 5G-utvecklingen, säger Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen vid PTS.

3,5 GHz-bandet ses som ett strategiskt viktigt frekvensband för 5G-utveckling och PTS har sedan tidigare öppnat för tester i bandet. Det finns dock i många kommuner befintliga tillståndshavare som gör att möjligheterna till sammanhängande frekvenser för tester är begränsade.

– Många av dessa kommunbaserade tillstånd används inte och skulle kunna återlämnas till PTS. Ett återlämnande innebär att frekvenserna kan komma till användning för 5G-utveckling i fler regioner och att tillståndshavaren slipper betala avgift till PTS för tillståndet, säger Jonas Wessel.

För mer information:
Jonas Wessel, chef spektrumavdelningen, 073-066 57 58
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund om 5G

5G är den femte generationen av mobilnät, som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. Tekniken är ännu inte färdigutvecklad och arbete med specifikationer och standarder pågår. 5G förväntas möjliggöra mobilnät med betydligt större dataöverföringshastigheter och kortare svarstider samt hög kapacitet.

PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en aktiv del i arbetet på internationell nivå samtidigt som myndigheten tydliggör möjligheterna för 5G-utveckling i Sverige. PTS har tagit fram en spektrumplan som bland annat möjliggör 5G-tester i Sverige från 2017 och genomför just nu en utredning inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G-utbyggnad. Läs mer här.