PTS vill att kommunala frekvenstillstånd i 3,5 GHz-bandet lämnas tillbaka

2018-10-16

Post- och telestyrelsen (PTS) har skickat brev till samtliga tillståndshavare med kommunala frekvenstillstånd i frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz (3,5 GHz-bandet) för att uppmana de tillståndshavare som inte använder sina tillstånd att återlämna dem.

Myndighetens kartläggning visar att en stor del av tillstånden är outnyttjade eller har mycket begränsad användning. Frekvenserna i bandet blir tillgängliga för nytilldelning vid fyra olika tidpunkter och de tillstånd i bandet som har längst giltighetstid gäller till och med 2023-03-31.

- Ett antal tillstånd har redan återlämnats till oss efter vår uppmaning till tillståndshavarna, vilket är mycket positivt för den pågående tilldelningen i bandet, säger Anna-Maria Lann, projektledare på spektrumavdelningen.

Syftet med åtgärden är att frekvenserna tidigare ska kunna användas för exempelvis 5G. Frekvensbandet 3,5 GHz har pekats ut som pionjärband för 5G och är av betydelse för Sveriges digitalisering. PTS vill främja denna utveckling genom att vid samma tidpunkt tilldela så mycket sammanhängande frekvensutrymme som möjligt i den kommande tilldelningen.

PTS kan också bistå de tillståndshavare som har begränsad användning och kan tänka sig att lämna tillbaka sitt kommunala frekvenstillstånd. Det kan till exempel handla om tillståndshavare som inte använder tillståndet i hela kommunen utan bara har ett fåtal enskilda sändare. I sådana fall kan PTS hjälpa till att hitta alternativa lösningar.

Läs mer om tilldelningen i 3,5 GHz-bandet på www.pts.se/3500mhz

Mer information

Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, 073-644 56 20
PTS presstjänst, 08-678 55 55