PTS har beviljat Ericsson tillstånd för 5G-tester i 26 GHz-bandet

2018-04-03

Post- och telestyrelsen (PTS) har tilldelat Ericsson det första tillståndet för 5G-tester i Sverige som omfattar 1 GHz sammanhängande kanalbandbredd i 26 GHz-bandet.

Det stora frekvensutrymmet i kapacitetsbandet 26 GHz ger goda förutsättningar att undersöka 5G-teknikens möjligheter att utveckla tillämpningar som kräver mycket hög datahastighet.

– PTS ambition är att Sverige ska vara ett föregångsland vad gäller 5G-utveckling. Det innebär, i enlighet med vår plan för 5G, att möjliggöra testverksamhet för intressenter, samt att ha en tydlig plan för frekvenstilldelning för kommersiell verksamhet, säger Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning.

Ericssons tillstånd gäller till och med den 31 december 2019, och därefter kan tilldelning av tillstånd för kommersiell användning ske.

Mer information

Magnus Wikberg, enheten för spektrumtillstånd, 073-644 57 17
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund om 5G

5G är den femte generationen av mobilnät, som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. Tekniken är ännu inte färdigutvecklad och arbete med specifikationer och standarder pågår. 5G förväntas möjliggöra mobilnät med betydligt större dataöverföringshastigheter och kortare svarstider samt hög kapacitet.

PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en aktiv del i arbetet på internationell nivå samtidigt som myndigheten tydliggör möjligheterna för 5G-utveckling i Sverige. PTS har tagit fram en spektrumplan som bland annat möjliggör 5G-tester i Sverige från 2017 och genomför just nu en utredning inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G-utbyggnad. Läs mer här.