Inbjudan till informationsmöte inför tilldelning i frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz

2018-08-31

PTS vill med detta informationsmöte ge samlad information inför tilldelningsprocessen för frekvensbanden, inklusive en preliminär tidplan. Tilldelningen omfattar 2,3 GHz-bandet och 3,4–3,8 GHz-bandet (3,5 GHz-bandet).

Tid: Fredag 21 september 2018 kl. 10.00–11.00.
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 3500MHzbandet@pts.se senast den 18 september 2018.

För eventuella frågor om informationsmötet, kontakta Anna-Maria Lann, telefon 08-678 57 69.

Mötet kommer att webbsändas. Länk till sändningen kommer att publiceras på PTS webbplats inför mötet. 


arrow GDPR-information med anledning av webbsändning

PTS kommer att filma och direktsända informationsmötet på sin webbplats. Detta innebär att PTS kommer att samla in personuppgifter (rörlig bild och ljud) från samtliga deltagare vid mötet. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att informationen ska bli tillgänglig för personer som inte kan delta på plats. Webbsändningen är en serviceåtgärd och bidrar till en effektiv kommunikation med allmänheten, andra myndigheter och organisationer inom PTS verksamhetsområde. Den rättsliga grunden för PTS personuppgiftsbehandling är således ett allmänt intresse.

PTS kommer att publicera sändningen från informationsmötet på sin webbplats. Sändningen kommer att tas bort från webbplatsen senast i samband med att tilldelningen är avslutad, men kan komma att bevaras av PTS i enlighet med arkivlagstiftningen. Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats. 

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen. PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se. Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS. Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

PTS kontaktuppgifter:
PTS, Box 5398
102 49, Stockholm
pts@pts.se
Tel. växel: 08-678 55 00