Förlängd tillståndstid för enskilda tillstånd i 26 GHz-bandet till 2023-12-31

2018-10-26

PTS har beslutat att tillståndstiden för enskilda tillstånd för fast radio i 26 GHz-bandet (24,5GHz–26,5GHz) förlängs med två år från att tidigare ha varit 2021-12-31 till 2023-12-31.

Tillståndstiden gäller även för nya tillstånd.

Tillståndstiden är bestämd med hänsyn till att 26 GHz-bandet är harmoniserat för markbundna trådlösa bredbandssystem inom Europa (ECC/DEC/(18)06 den 6 juli 2018).

Frågan om tillståndet kan förlängas enligt 3 kap. 12 a § lagen (2003:389) elektronisk kommunikation, och i förekommande fall på vilka villkor, efter den 31 december 2023 är osäker.

Se även uppdaterad kanalplan för fast radio

Mer information

Lena Andersson, enheten för spektrumtillstånd, 08-678 57 48
Mikael Stern, enheten för spektrumtillstånd, 08-678 56 61