Färre anmälda störningar på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet

2018-06-19

PTS årliga uppföljning av hur mobilnätsutbyggnaden i 800 MHz-bandet har påverkat marksänd tv visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar. Installation av frekvensfilter och förbättringar i mottagningsutrustning löser de flesta problemen.

I samband med utbyggnaden av 800 MHz-bandet ställer PTS krav på teleoperatörerna att de måste åtgärda störningar på mottagning av marksänd tv. Anmälningar om störningar sker till Telekområdgivarna. Under 2017 tog Telekområdgivarna emot 148 anmälningar om störningar  från bofasta personer i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut. Detta kan jämföras med 227 anmälningar under 2016.

För att åtgärda störningar skickar Telekområdgivarna ut frekvensfilter som i de allra flesta fall avhjälper problemen.

Endast sex ärenden har lämnats vidare till PTS för vidare utredning, och alla dessa ärenden kunde lösas med hjälp förbättringar i mottagarutrustning eller installation av ytterligare filter.  

Ta del av rapporten

Mer information

Erik Ferngren, enheten för spektrumtillsyn: 073-640 58 05

PTS presstjänst: 08-678 55 55

Läs mer om 800 MHz-bandet och skyddet av marksänd tv.