Remiss av uppdaterad förstudie inför tilldelning av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet

2017-10-24

PTS har uppdaterat sin förstudie inför tilldelning av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet. Flera av de bedömningar som gjordes i den tidigare förstudien kvarstår, och PTS bedömer förutsättningarna inför en tilldelning av bandet som goda.

PTS föreslår att 2x20 MHz samt ytterligare 20 MHz (som kan användas för att öka kapaciteten för att ta emot mobil data, nedlänkskapacitet) ska tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Det är en minskning med 2x10 MHz jämfört med den tidigare förstudien från 2015.

Skälet till att frekvensutrymmet nu är mindre är att regeringen har beslutat om att 2x10 MHz ska upplåtas för marksänd tv till och med den 31 december 2018. Övriga frekvenser i bandet blir tillgängliga för annan användning från och med den 1 november 2017.

PTS bedömning är att bandet bör användas för trådlösa bredbandstjänster i allmänt tillgängliga kommunikationsnät. Myndigheten anser också att det inte finns skäl att avvakta med tilldelning i bandet i väntan på ett nytt regeringsbeslut för de återstående 2x10 MHz.

I rapporten redovisar PTS även att den koordinering gentemot grannländer som bedöms som nödvändig är helt klar under 2017, samt att det fattats beslut på EU-nivå för att påskynda införandet av trådlösa bredbandstjänster i bandet.

Sedan den tidigare förstudien har en rad länder tilldelat frekvensutrymme i 700 MHz-bandet. Bland annat har Finland, Frankrike och Tyskland tilldelat 2x30 MHz för trådlösa bredbandstjänster i allmänt tillgängliga kommunikationsnät. Storbritannien har ännu inte genomfört någon tilldelning men har, som enda land hittills, beslutat att utöver 2x30 MHz också tilldela 20 MHz för nedlänkskapacitet.

Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på den uppdaterade förstudien. Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 15 november.

Ta del av remissutkast av förstudierapporten

Läs mer om PTS arbete i 700 MHz-bandet på www.pts.se/700MHz

Mer information

Christian Bygren, spektrumavdelningen, 08-678 56 09
PTS presstjänst, 08-678 55 55