PTS skapar utrymme för mer analog kommersiell radio

2017-06-30

Post- och telestyrelsen (PTS) slutredovisar i dag ett uppdrag att ta fram en ny frekvensplan för analog kommersiell radio. PTS frekvensplanering har resulterat i mer frekvensresurser för analog kommersiell radio och skapar möjligheter för såväl nationella, regionala som lokala sändningsområden.

De nuvarande sändningstillstånden för analog kommersiell radio slutar att gälla den 31 juli 2018 och nya tillstånd ska utlysas av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Inför detta har PTS haft i uppdrag från regeringen att ta fram en ny frekvensplan för analog kommersiell radio. Frekvensplanen ska enligt uppdraget främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio samt möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt

Den frekvensplan som PTS redovisar i dag möjliggör tre nationella sändningsområden med en befolkningstäckning på ca 81 – 83 % vardera samt även regionala och lokala sändningsområden. Frekvensplanen presenteras länsvis för de olika näten vilket ger MPRT större flexibilitet inför utlysningen av sändningstillstånden.

Arbetet med uppdraget har innefattat såväl justeringar av frekvensresurser som i dag används för analog kommersiell radio, men också att finna nya användbara frekvensresurser.

Sammantaget gör frekvensplanen det möjligt för de kommersiella aktörerna att sända betydligt mera radio, både i form av fler programformat till en större andel av befolkningen och över större geografiska områden än vad som är möjligt idag.

PTS har i arbetet utgått från att Sveriges Radios uppdrag i allmänhetens tjänst inte ska påverkas av den nya frekvensplanen, samt att förutsättningar ska finnas för att bedriva närradio i samma utsträckning som i dag. Detta, tillsammans med koordineringssituationen gentemot grannländer, har varit begränsande faktorer i arbetet med den nya frekvensplanen.

Ta del av rapporten.

Läs mer om uppdraget på vår webbplats.

Mer information

Fredrik Johanson, projektledare, telefon: 073-640 58 54

PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55