Krav på information om restriktioner för radioutrustning

2017-08-29

Artikel 10.10 i radioutrustningsdirektivet (direktiv 2014/53/EU, RED) kräver att tillverkaren informerar om eventuella restriktioner för användningen av, eller tillståndskrav för, den radioutrustning som tillverkaren släpper ut på marknaden.

Det kan finnas radioutrustning som på grund av nationell frekvensallokering endast får användas i vissa EU-medlemsstater. För viss utrustning kan det också finnas krav på tillstånd att använda radiosändare eller andra restriktioner såsom förbud mot användning utomhus. Finns det sådana restriktioner eller krav ska informationen på förpackningen möjliggöra identifiering av den EU-medlemsstat eller det geografiska område i en medlemsstat där det finns restriktioner eller krav. Denna information ska kompletteras i bruksanvisningen.

Kommissionen har antagit följande förordning som föreskriver närmare hur informationen ska presenteras:

Kommissionens gemomförandeförordning (EU) 2017/1354 om angivande av hur information enligt artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU ska presenteras

Förordningen gäller från och med den 9 augusti 2018. Detta innebär att från och med den 9 augusti 2018 måste informationen utformas så som det föreskrivs i förordningen. Innan dess är det valfritt att utforma informationen enligt förordningen eller på annat sätt som uppfyller kraven i artikel 10.10 RED.

För mer information om artikel 10.10, se vägledningsdokumentet ”RED-Guide” (kapitel 2.6(i), s. 27).

Ta del av mer information om reglerna kring radioutrustning.

Mer information

Peggy Haase, spektrumavdelningen, telefon: 073-644 55 80