Jonas Wessel ny ordförande för RSPG

2017-11-21

Den 21 november valdes chefen för Post- och telestyrelsens (PTS) spektrumavdelning Jonas Wessel till ordförande för Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Denna grupp är rådgivande till EU-kommissionen i strategiska frågor som rör hanteringen av radiospektrum. RSPG, som består av representanter från EU-ländernas regleringsmyndigheter, ligger bakom många av de förslag som EU-kommissionen presenterat på spektrumområdet.

– Radiospektrum är en viktig resurs som hanterad på rätt sätt skapar ett dynamiskt innovationsklimat inom EU. Ett exempel är utvecklingen av nästa generations trådlösa tjänster baserade på 5G. En framsynt och aktiv hantering av radiospektrum är avgörande för denna utveckling, säger Jonas Wessel.

Förutom att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för 5G-utveckling kommer RSPG:s arbete under 2018 att präglas av aktiviteter utifrån det kommande EU-regelverket inom elektronisk kommunikation. Jonas Wessel vill också som ordförande initiera en långsiktig analys av utvecklingen på spektrumområdet på 10-30 års sikt samt identifiera prioriterade åtgärder utifrån analysen.

Läs mer om RSPG här.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55