Ingen kostnadsfri publicering av satellitanmälan år 2017

2017-12-12

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att inte erbjuda en kostnadsfri publicering av satellitanmälan år 2017.

För att bedriva satellitkommunikation krävs bland annat att aktuellt satellitsystem har genomgått en koordineringsprocedur inom ITU (Internationella teleunionen). När koordineringsprocessen inleds publiceras satellitsystemet i BR IFIC (BR International Frequency Information Circular), vilket används för att sprida information om satellitsystem. Satellitoperatören betalar i samband med det en avgift till ITU.  Varje medlemsstat i ITU kan få en kostnadsfri publicering i BR IFIC per år.

PTS har tidigare år inbjudit satellitoperatörer att anmäla sitt intresse till en utlottning av Sveriges kostnadsfria publicering. 

Ingen kostnadsfri publicering 2017

PTS ser för närvarande över myndighetens rutiner på satellitområdet. Utredningen innefattar även frågan om kostnadsfri publicering. Mot bakgrund av detta kommer PTS inte att erbjuda en kostnadsfri publicering år 2017.

PTS kommer efter att utredningen avslutats att meddela om, och i så fall hur, framtida års kostnadsfria publiceringar ska hanteras.

Mer information
Björn Karlsson, PTS spektrumavdelning, 073-640 58 81
PTS presstjänst, 08-678 55 55