Inbjudan till samtal om 5G spektrumplan, etapp 2

2017-10-09

PTS bjuder in till enskilda samtal för att inhämta information inför PTS arbete med 5G Spektrumplan, etapp 2.

Syftet med samtalen är att:

- Kartlägga och utreda efterfrågan och behov av frekvenser för 5G i Sverige i 3,4–3,8 GHz- respektive 24,25-27,5 GHz banden samt utreda lämplig tilldelningsmetod för respektive frekvensutrymme.

- Kartlägga och utreda standardiserings- och tekniska och regulatoriska spektrumrelaterade, aspekter som är av relevans för tilldelningen av 3,4–3,8 GHz- och i 24,25-27,5 GHz-bandet för 5G år 2019 i Sverige.

Vänligen meddela intresse senast den 13 oktober 2017 till Amela Hatibovic Sehic (amela.hatibovic-sehic@pts.se).

Bakgrund

Målet med 5G-spektrumplan för Sverige är att lyfta fram Sverige som en av de ledande 5G-nationerna i Europa. 5G-spektrumplan möjliggör för:

  1. storskaliga 5G-tester från år 2017 (etapp 1), och
  2. storskalig 5G-utbyggnad från år 2020 (etapp 2).

5G-spektrumplan är utformad i enlighet med grundläggande utgångspunkter för initial utveckling och utbyggnad av 5G, angivna bland annat i Kommissionens 5G action plan som pekar ut tidslinjer och i RSPG-Opinion Strategic roadmap towards 5G for Europe, som pekar ut både tidslinjer och frekvensband (700; 3,4–3,8 och 26 GHz). Detta innebär för EU medlemsländer bl.a. att: 5G tidsplan ska vara klar år 2017, 5G tester påbörjas år 2017, spektrum och tilldelningsmetod för 5G klargörs år 2017, minst en 5G-redo stad finns år 2020 samt att 5G täckning i större städer och längs större vägar uppnås år 2025.

PTS har realiserat etapp 1 av 5G Spektrumplan och 5G-testerna har redan påbörjats i Sverige.

I etapp 2 ska PTS tilldela 3,4–3,8 GHz- och i 24,25-27,5 GHz-bandet för att möjliggöra storskalig 5G-utbyggnad från år 2020. Tilldelningen skulle kunna ske redan år 2019. Beroende på marknadsbehov skulle tillträde till olika frekvensblock kunna möjliggöras vid olika fördefinierade tidpunkter. Målet är att hela 3,4–3,8 GHz- och 24,25-27,5 GHz-banden tillgängliggörs för 5G-utbyggnad senast år 2023 respektive år 2022 och därmed möjliggöra att Sverige fullföljer Kommissionens 5G action plan. Mer information om frekvens- och tidsaspekter i dessa frekvensband.