Inbjudan till informationsmöte inför tilldelning i 700 MHz-bandet

2017-06-28

PTS vill med detta informationsmöte ge samlad information inför tilldelningsprocessen för 700 MHz-bandet, inklusive en preliminär tidplan.

Tid: 8 september 2017 kl. 13.00-14.00.
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 700MHzbandet@pts.se senast den 4 september 2017.

För eventuella frågor om informationsmötet, kontakta Karoline Boström, telefon 08-678 56 20.

PTS har i dag också inlett en konsultation inför en uppdaterad förstudie om tilldelningen i 700 MHz-bandet. Konsultationen finns tillgänglig här.

Mer information om 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.