Beslut om underrättelse mot Canal Digital och Viasat

2017-09-13

PTS underrättar Canal Digital och Viasat att de måste följa lagen om elektronisk kommunikation (LEK) gällande längden på inledande avtalstid. Enligt LEK får inte den inledande bindningstiden vara på mer än 24 månader.

PTS underrättar Canal Digital och Viasat att de måste följa lagen om elektronisk kommunikation (LEK) gällande längden på inledande avtalstid. Enligt LEK får inte den inledande bindningstiden vara på mer än 24 månader.

Både Canal Digital och Viasat träffar avtal med sina kunder med bindningstider på mellan 27 och 30 månader. Avtalstiden är uppdelad i ett antal betalningsfria månader inledningsvis och följs därefter av 24 månader mot betalning. Eftersom abonnenter inte har möjlighet att frångå avtalet utan att det tillkommer kostnader bör de inledande månaderna ses som del av den totala inledande bindningstiden. Eftersom den enligt LEK inte får vara på mer än 24 månader anser PTS att bolagen bryter mot lagen.

PTS underrättar nu Canal Digital och Viasat om att de ska följa LEK.

Canal Digital och Viasat ges möjlighet att yttra sig inom skälig tid och ges därför tillfälle att senast den 27 september 2017 yttra sig över denna underrättelse.

Läs underrättelserna:
Canal Digital
Viasat


Mer information
Catharina Hjelmqvist, telefon: 08-678 5776
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55