700 MHz-bandet bör tilldelas för trådlösa bredbandstjänster

2017-12-06

PTS har uppdaterat sin förstudie inför tilldelning av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet. PTS bedömer att bandet bör tilldelas för trådlösa bredbandstjänster i allmänt tillgängliga kommunikationsnät och att förutsättningarna för en tilldelning är goda.

PTS föreslår i förstudien att 2x20 MHz samt ytterligare 20 MHz (som kan användas för att öka kapaciteten för att ta emot mobil data, nedlänkskapacitet) ska tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Det är en minskning med 2x10 MHz jämfört med vad den tidigare förstudien från 2015 rekommenderade.

Skälet till att frekvensutrymmet nu är mindre är att regeringen har beslutat om att 2x10 MHz får upplåtas för marksänd tv till och med den 31 december 2018. Övriga frekvenser i bandet är tillgängliga för annan användning sedan den 1 november 2017.

PTS bedömning är att bandet bör användas för trådlösa bredbandstjänster i allmänt tillgängliga kommunikationsnät. Myndigheten anser också att det inte finns skäl att avvakta med tilldelning i bandet i väntan på ett nytt regeringsbeslut för de återstående 2x10 MHz.

I rapporten redovisar PTS även att den koordinering gentemot grannländer, som bedöms som nödvändig, är helt klar under 2017 samt att det fattats beslut på EU-nivå för att påskynda införandet av trådlösa bredbandstjänster i bandet.

Sedan den tidigare förstudien har en rad länder tilldelat frekvensutrymme i 700 MHz-bandet. Bland annat har Finland, Frankrike och Tyskland tilldelat 2x30 MHz för trådlösa bredbandstjänster i allmänt tillgängliga kommunikationsnät. Storbritannien har ännu inte genomfört någon tilldelning men har, som enda land hittills, beslutat att utöver 2x30 MHz också tilldela 20 MHz för nedlänkskapacitet.

PTS har genomfört en remiss av ett utkast på förstudierapporten. En sammanställning av inkomna remissvar och PTS bemötanden finns tillgänglig här.

Ta del av den slutliga uppdaterade förstudierapporten.

Läs mer om PTS arbete med tilldelning i 700 MHz-bandet på www.pts.se/700MHz

Mer information

Ylva Mälarstig, chef för enheten för spektrumanalys, 073-640 58 55
PTS presstjänst, 08-678 55 55