2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att inte erbjuda en kostnadsfri publicering av satellitanmälan år 2017.

12 december 2017


Anmälan om deltagande senast 15 januari 2018.

7 december 2017


PTS har uppdaterat sin förstudie inför tilldelning av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet.

6 december 2017


Anmälan om deltagande senast 29 januari 2018.

23 november 2017


Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen i spektrumfrågor.

21 november 2017


Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

6 november 2017


Sista svarsdag är den 15 november 2017.

24 oktober 2017


Anmälan om deltagande senast 13 november 2017.

23 oktober 2017


PTS bjuder in till enskilda samtal för att inhämta information inför PTS arbete med 5G Spektrumplan, etapp 2.

9 oktober 2017


PTS underrättar Canal Digital och Viasat att de måste följa lagen om elektronisk kommunikation (LEK) gällande längden på inledande avtalstid. Enligt LEK får inte den inledande bindningstiden vara på mer än 24 månader.

13 september 2017