Stor andel radiostyrda leksaker klarar inte EU-krav

2016-11-16

Två av fem kontrollerade radiostyrda leksaker riskerar att orsaka radiostörningar på grund av att de sänder starkare än gränsvärdena. Det visar en kampanj utförd av 18 marknadskontrollerande myndigheter inom EU, däribland Post- och telestyrelsen (PTS).

Myndigheter med ansvar för marknadskontroll av radioutrustning har under 2016 genomfört en internationell kampanj inriktad på att kontrollera om radiostyrda leksaker, exempelvis bilar och båtar, uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. 111 produkter har kontrollerats i de 18 länder som deltog i kampanjen.

Kontrollen visade att åtta av tio av de kontrollerade produkterna brast i något avseende. Vanligast är brister i administrativa krav som exempelvis dokumentation, där drygt två av tre produkter inte levde upp till EU-kraven. Två av fem produkter bedömdes inte använda radiospektrum effektivt, i praktiken innebar det att produkternas radiosändare sände med för stark effekt.

– Detta är ett alltför dåligt betyg. Radiostyrda leksaker av olika slag blir allt vanligare och om de inte håller sig inom gränsvärdena finns risk för radiostörningar. Tillverkare, återförsäljare och importörer måste ta sitt ansvar för att se till att endast produkter som uppfyller EU-kraven sätts på marknaden, säger Birger Hägg, PTS marknadskontroll.

Radiostyrt under granen på julafton? Välj CE-märkta produkter

Det är också viktigt att konsumenter tänker efter innan de köper produkter. CE-märkningen är ett sätt att hjälpa konsumenter att välja rätt. CE-märkningen innebär bland annat att den som sätter produkten på marknaden försäkrar att produkten uppfyller EU:s krav på bland annat säkerhet, miljö och att de inte orsakar radiostörningar. Läs mer om CE-märkning.

Ta del av undersökningsrapporten.

Bakgrund till undersökningen:

PTS ingår i en arbetsgrupp på EU-nivå med myndigheter som arbetar med marknadskontroll utifrån EU:s radioutrustningsdirektiv. Denna gemensamma kampanj var den åttonde i ordningen, där många länder gemensamt fokuserar på en viss typ av radioutrustning. I Sverige är det PTS som ansvarar för denna marknadskontroll.

Läs mer om marknadskontroll och EU-regelverket.

Mer information

Birger Hägg, PTS marknadskontroll, tfn: 070-811 40 52

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55