RSPG rekommenderar frekvensband för 5G-utbyggnad i Europa

2016-11-14

Radio Spectrum Policy Group (RSPG), som är rådgivande till EU-kommissionen i spektrumfrågor, föreslår i en ny rekommendation tre pionjärband för att möjliggöra 5G. RSPG pekar också på möjligheter att använda befintliga mobilband för 5G. Syftet är att ge EU en framskjuten plats när framtidens trådlösa tjänster etableras.

De frekvensband som RSPG pekar ut är:

  • 700 MHz för tjänster som kräver stor yttäckning.
  • 3,4-3,8 GHz för kapacitetstjänster i stads- och tätortsmiljö.
  • 26 GHz för tjänster som kräver extremt höga datahastigheter. 

Bland de nya tjänster som möjliggörs och kan utvecklas med hjälp av 5G finns ”sakernas internet” där allt är uppkopplat, från hushållsapparater till t ex bilar och tåg. 

Post- och telestyrelsen (PTS) har lett arbetet med den aktuella rekommendationen.

Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning och vice ordförande i RSPG:

– Radiospektrum är en förutsättning för framtidens kommunikation. Med den snabba utveckling som pågår är jag stolt över att vi nu från RSPG har pekat ut en färdplan för att möjliggöra 5G i Europa, och att PTS haft en viktig och pådrivande roll i arbetet.

RSPG förbereder just nu även förslag kring vilka krav som behöver ställas på spektrum för sakernas internet (IoT) och intelligenta transportsystem (ITS).

Ta del av RSPG:s ”Opinion on 5G”.

Mer information

Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om RSPG

Radio Spectrum Policy Group (RSPG) är rådgivande till EU-kommissionen i arbetet med att utveckla EU:s spektrumpolicy. Deltagare är expertmyndigheter från EU:s medlemsstater.