PTS föreslår att avvakta med tilldelning av 3438−3510 och 3538−3600 MHz genom urvalsförfarande

2016-10-27

Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt behov av och efterfrågan på frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz.

3,5 GHz-bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför föreslår PTS att avvakta med tilldelning av frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz genom urvalsförfarande, enligt det utkast av analysrapport som PTS i dag publicerat. Intressenter har möjlighet att senast den 13 september 2016 lämna synpunkter på rapporten.

I rapporten beskriver PTS att den befintliga användningen i 3,5 och 3,7 GHz-banden är låg och att myndigheten ser ett värde i att dessa frekvensband på sikt hanteras tillsammans. Detta ligger i linje med aktuella beslut från EU-kommissionen om internationell harmonisering av frekvensbandet 3400–3800 MHz för mobil kommunikation. Därför föreslår myndigheten att frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz inte tilldelas genom urvalsförfarande under år 2017.

PTS föreslår att vänta med ny tilldelning av dessa frekvensområden genom urvalsförfarande fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt.

Ta del av remissen

Mer information

Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, tfn: 08-678 56 21

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55