PTS avvaktar med tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet

2016-10-14

Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet.

Bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför avvaktar PTS med tilldelning genom urvalsförfarande av frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt, enligt den analysrapport som PTS i dag publicerat.

I rapporten beskriver PTS att den befintliga användningen i 3,5 och 3,7 GHz-banden är låg och att myndigheten ser ett värde i att dessa frekvensband på sikt hanteras tillsammans. Detta ligger i linje med aktuella beslut från EU-kommissionen om internationell harmonisering av frekvensbandet 3400–3800 MHz för mobil kommunikation.

Under september har PTS inhämtat synpunkter på analysrapporten. Fem intressenter har lämnat synpunkter, samtliga stödjer PTS slutsatser i analysrapporten. 

Ta del av rapporten

Ta del av inkomna remissvar

Mer information

Jan Boström, enheten för spektrumanalys, tfn: 070-845 58 86

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55