Hur kan vi nå EU:s bredbandsmål på 30 Mbit/s även i glesbygd?

2016-10-20

Post- och telestyrelsen (PTS), Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC-Net håller i dag ett informationsmöte och en workshop i Lycksele. Syftet är att samla intressenter med tekniska kunskaper för att diskutera innovativa och kostnadseffektiva lösningar, som kan användas på platser där infrastrukturen i dag inte bedöms som tillräcklig, för att alla ska få 30 Mbit/s.

Flera aktörer som Breiband, Huawei, Teracom, Wantech, Vixor och Lunds Universitet kommer att presentera förslag på lösningar baserat på ett pilotfall som gäller hushåll och företag i Vilhelmina kommun. Flera kommuner kommer också att delta under dagen.

Informationsmötet som pågår mellan kl 10.00 och 13.00 torsdagen den 20 oktober direktsänds på http://regionvasterbotten.se/direkt.

För mer information om arbetet, se www.pts.se/30mbit.

Mer information

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55