Goda förutsättningar för grannsämja när 700 MHz-bandet byggs ut

2016-08-26

Samtliga nödvändiga internationella koordineringsavtal och överenskommelser för mobil kommunikation i 700 MHz-bandet är nu undertecknade med de nio länderna i Sveriges närområde. Avtalen är nödvändiga för att undvika att radiosändare i ett land orsakar störningar på radioanvändningen i ett annat land.

– Det är mycket glädjande att i god tid före den kommande auktionen ha samtliga avtal och överenskommelser på plats. Detta skapar tydlighet för de aktörer som är intresserade av att delta i auktionen, eftersom förutsättningarna för hur 700 MHz-bandet ska användas i närheten av grannländerna blir kända. Detta innebär också att risken för störning minskar, säger enhetschef Pia Högset.

Arbetet med att förhandla fram koordineringsavtal och överenskommelser har pågått sedan våren 2015. Sverige har nu koordineringsavtal med Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland och Tyskland samt överenskommelse om att koordinering inte är nödvändig med Estland, Lettland och Litauen. I vissa av dessa länder finns behov av att skydda användningen av både marksänd tv och mobilt bredband.

Samtliga koordineringsavtal och överenskommelser finns publicerade på PTS webbplats.

Auktionen av 2x30 MHz i 700 MHz-bandet planeras att genomföras den 1 december 2016. Senast den 1 november ska ansökan om att delta i auktionen ha inkommit till PTS. Ett mål med auktionen är att genom ett täckningskrav öka täckningen för mobilt bredband och telefoni där det i dag finns brister.

Mer information

Pia Högset, chef enheten för spektrumutveckling, tfn: 073-640 58 04

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55