2016


EU har fastställt ett mål om att alla medborgare ska ha tillgång till internethastigheter på minst 30 Mbit/s år 2020. PTS har genomfört en pilotstudie som visar att det finns lösningar även för hushåll som bor där infrastrukturen i dag inte är tillräcklig.

20 december 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har sammanställt en förstudierapport om den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.

13 december 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har på Konsumentverkets uppdrag genomfört stickprovsmätningar på sju platser i landet för att jämföra den faktiska täckningen med den täckning som utlovas i operatörers täckningskartor. Mätningarna visar att operatörerna Telenor, Tele2 och Tre generellt har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar i de aktuella mätområdena. Mätdata för Telia var tyvärr inte analyserbar på grund av fel i PTS mätningar.

1 december 2016


Det visar en undersökning från 18 EU-länder.

16 november 2016


PTS har lett arbetet med ny rekommendation.

14 november 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt behov av och efterfrågan på frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz.

27 oktober 2016


Hi3G Access (operatören Tre) vann auktionen om ett tillstånd i 1800 MHz-bandet med ett bud på 100 050 000 kronor.

24 oktober 2016


Informationsmöte i Lycksele i dag – direktsänds på webben.

20 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet.

14 oktober 2016


Samtliga nödvändiga internationella koordineringsavtal och överenskommelser för mobil kommunikation i 700 MHz-bandet är nu undertecknade med de nio länderna i Sveriges närområde. Avtalen är nödvändiga för att undvika att radiosändare i ett land orsakar störningar på radioanvändningen i ett annat land.

26 augusti 2016