PTS kartlägger efterfrågan och användning i frekvensutrymmet 3,4-3,8 GHz

2015-10-26

Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktar nu tillståndshavarna i frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz. Syftet är att undersöka behovet av ny tilldelning i 3,4–3,6 GHz-bandet, där de två nationella blocktillstånden går ut den 31 december 2017.

PTS vill också undersöka användningen mellan 3,6–3,8 GHz där det finns nationella och kommunbaserade tillstånd.

Hela utrymmet 3,4–3,8 GHz är harmoniserat för markbundna elektroniska kommunikationsnät, enligt ett EU-beslut från 2014.

Samtliga tillståndshavare kommer att kontaktas av PTS och uppmanas redogöra för typ av användning, antal radiosändare som används och hur många slutkunder som berörs.

Mer information finns här

Mer information
Joakim Persson, enheten för spektrumanalys, tfn: 073-644 56 65