PTS förstudie i 1800 MHz-bandet rekommenderar auktion

2015-07-01

Post- och telestyrelsen (PTS) har slutfört arbetet med sin förstudie i 1800 MHz-bandet. Nästa steg blir att starta ett auktionsprojekt för tilldelning av frekvensbandet 1775–1780/1870–1875 MHz.

Med anledning av att nuvarande tillstånd i frekvensutrymmet upphör den 31 maj 2017, har PTS i en förstudie (PTS-ER-2015:5) analyserat hur frekvensutrymmet bör användas och tilldelas efter att det befintliga tillståndet gått ut. Marknadens aktörer haft möjlighet att lämna synpunkter på PTS förstudie.

Efter remissen av förstudien fanns två tydliga alternativ – antingen att tilldela frekvensutrymmet genom ett urvalsförfarande eller genom att undanta det från tillståndsplikt.

Baserat på den samlade informationen av studien och inkomna remissvar gör PTS bedömningen att bandet bör tilldelas genom ett urvalsförfarande, vilket i praktiken kommer att innebära en auktion.

Ta del av rapporten

Ta del av remissammanställningen

Mer information

Anders Palmberg, spektrumavdelningen, tfn: 070-340 58 57
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55