Nya villkor säkrar telefonin i mobilnäten till 2025

2015-09-23

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet för att säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

De uppdaterade tillståndsvillkor som PTS i dag beslutat om gäller under resten av tillståndstiden, till 2025, och innebär att operatörerna minst ska behålla befintlig procentuell yttäckning per län för taltelefoni. De ska också behålla täckning längs allmänna vägar och vid fasta bostäder och företag. Operatörerna får använda flera olika frekvensband och olika tekniker för att uppfylla kravet. Det innebär att operatörerna kan använda ny och mer effektiv teknik när den finns tillgänglig. Syftet är att säkra telefonin när förändringar i nät och teknik sker under de kommande åren.

PTS har haft en positiv dialog med operatörerna Tele2, Telenor, Telia Sonera och 3 samt nätbolaget Net4Mobility och har inför slutligt beslut genomfört ett samråd där operatörerna inte haft något att erinra mot PTS beslutsförslag.  

Ta del av de nya tillståndsvillkoren.
Läs mer om bakgrunden och PTS arbete med förlängda krav i 900 MHz.

Mer information
Karoline Boström, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

PTS arbetar på många sätt för en bättre mobiltäckning i Sverige, genom såväl frekvenstilldelning, täckningskrav som främjandearbete. PTS har täckningskrav i samtliga band som är lämpliga för stor yttäckning: 450 MHz, 800 MHz och 900 MHz-banden. Täckningskravet i 800 MHz-bandet har hittills lett till att cirka 150 nya basstationer har byggts ut. Myndigheten arbetar också med tilldelning av 700 MHz-bandet där ett täckningskrav ska användas för att förbättra täckningen.