Jonas Wessel vald till vice ordförande i RSPG

2015-10-16

Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, kommer under 2016-17 att vara vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Gruppen är rådgivande till EU-kommissionen i radiospektrumpolitiska frågor. Gruppen ansvarar för att lämna yttranden eller rapporter på uppdrag av Kommissionen samt att utveckla och samordna policyarbete och strategier.

Under 2016 kommer RSPG bland annat att arbeta med EU-direktivsöversynen, 5G och Internet of Things.

Sverige har kommit långt på spektrumområdet och har en framträdande position vad gäller utvecklingen av marknader och arbetar proaktivt med strategier för hantering av radiospektrum.

Gruppen består av representanter för EU:s medlemsländer och EU-kommissionen. Till ordförande för RSPG valdes Philip Marnick, Ofcom, Storbritannien.

Läs mer om RSPG här: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/radio-spectrum-policy-group-rspg

Mer information

Jonas Wessel, chef spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55