2015


Under 2014 kom färre anmälningar om tv-störningar i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problem som har uppstått med påverkan på marksänd tv till följd av utbyggnaden. Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Det visar PTS i rapporten ”Påverkan på marksänd tv från utbyggnaden i 800 MHz-bandet”.

15 juni 2015


På grund av felaktig inrapporterad data från operatören Telia Sonera har PTS korrigerat sin rapport där myndigheten följer upp mobiltäckning och mobilnätsutbyggnad.

13 maj 2015


Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.

11 maj 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut ett förslag till beslut vars syfte är att förlänga det tekniska skyddet för järnvägens kommunikationssystem GSM-R. Skyddet innebär fortsatta begränsningar fram till 1 juli 2016 för de mobiloperatörer som har tillstånd i frekvensbandet 900 MHz närmast det frekvensutrymme som järnvägens kommunikationssystem använder.

29 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Teracom att rätta till sin prissättning, i enlighet med de skyldigheter som PTS har beslutat om.

23 april 2015


Användning av 700 MHz-bandet kan ge bättre mobiltäckning och kapacitet. Ett täckningskrav i bandet bör vara inriktat på att täppa till lokala vita fläckar i täckningen, säger Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport till regeringen. Det så kallade 700 MHz-bandet som i dag används för marksänd tv blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017.

15 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

27 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kräver i dag att återförsäljaren HIPS AB återkallar sålda repeatrar som kan orsaka störningar i mobilnäten. Företaget ska också betala PTS kostnader för provning av utrustningen.

6 mars 2015


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på PTS förstudie avseende framtida användning och tilldelning av frekvensbandet 1775–1780/1870–1875 MHz.

3 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 700 MHz-bandet (694-790 MHz), som efter ett regeringsbeslut ska bli tillgängligt för annan användning än marksänd tv från 1 april 2017. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

27 februari 2015