2015


PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2016.

21 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen). Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

11 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill med detta möte informera om status i arbetet med tilldelningsförfarandet för 700 MHz-bandet och presentera de förslag som PTS arbetat fram.

3 november 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktar nu tillståndshavarna i frekvensutrymmet 3,4–3,8 GHz. Syftet är att undersöka behovet av ny tilldelning i 3,4–3,6 GHz-bandet, där de två nationella blocktillstånden går ut den 31 december 2017.

26 oktober 2015


Jonas Wessel, chef för PTS spektrumavdelning, kommer under 2016-17 att vara vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

16 oktober 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet för att säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

23 september 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) vill genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet.

24 augusti 2015


Just nu får Post- och telestyrelsen (PTS) in många anmälningar om störningar i mobilnäten. Många gånger orsakas störningarna av felaktig användning av radioutrustning och tillbehör. PTS tipsar nu om hur man kan minska risken att orsaka störningar.

13 augusti 2015


PTS har under Almedalsveckan upptäckt stora störningar på mobiltelefonin i Visby på Gotland. Anledningen var att trådlösa mikrofoner sände på fel frekvenser. Här tipsar PTS vad du som arbetar med trådlösa mikrofoner ska tänka på för att undvika störningar.

8 juli 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har slutfört arbetet med sin förstudie i 1800 MHz-bandet. Nästa steg blir att starta ett auktionsprojekt för tilldelning av frekvensbandet 1775–1780/1870–1875 MHz.

1 juli 2015