2014


PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 januari 2015.

19 december 2014


PTS hittade inga onormala avvikelser i radiotrafiken vid de stickprovsmätningar som myndigheten genomförde under onsdagskvällen i centrala Stockholm. Myndigheten upptäckte alltså inga illegala radiosändningar i de undersökta frekvensbanden vid mätningen och den analys som myndigheten därefter gjorde. PTS avslutar det aktuella ärendet.

19 december 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) öppnar från den 1 december 2014 för ansökningar om enskilda tillstånd för fast radio i 70/80 GHz-bandet.

4 november 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) uppdaterar nu sin inriktningsplan för det radiospektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under perioden 2016-2018.

20 oktober 2014


Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.

1 oktober 2014


Tilldelning av 700 MHz-bandet, arbete med inomhustäckning, utredning av samhällsmaster och ökad tillsyn och mätning är exempel på åtgärder som ska öka mobiltäckningen och ge bättre mobilnät.

12 juni 2014


Trots fler anmälningar om tv-störningar tycks installation av filter lösa de allra flesta problem som har uppstått med påverkan på marksänd tv till följd av utbyggnaden av mobilnät i 800 MHz-bandet. Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Det visar PTS i rapporten ”Påverkan på marksänd tv från utbyggnaden i 800 MHz-bandet”.

10 juni 2014


PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns löper ut år 2020. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

3 juni 2014


PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

30 maj 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) vill ha synpunkter på förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Svaren ska ha kommit in till PTS senast 15 maj 2014.

16 april 2014