PTS söker idéer som underlättar digital kommunikation för alla

2023-01-09

Idag den 9 januari startar Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Kommunikation för alla”. PTS vill hitta innovationer och utbildningar som underlättar digital kommunikation mellan människor. Flera projekt kan belönas med upp till tre miljoner kronor vardera.

E-post, chatt och videomöten ska kunna användas av alla oavsett funktionsförmåga. Detsamma gäller för tjänster såsom sms, chattbottar, telefoni och kundtjänstlösningar.

Många använder digitala tjänster för att kommunicera med andra. Tre av fyra svenskar sms:ar dagligen. Fyra av tio har videosamtal varje vecka. Samtidigt finns det omkring en miljon svenskar som lever i ett digitalt utanförskap. Personer som riskerar att hamna utanför är bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning. Exempelvis har närmare var femte svensk nedsatt hörsel och lika många har läs- och skrivsvårigheter i någon form.

– När digitaliseringen i samhället ökar blir digital inkludering en allt viktigare demokratifråga, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör. Vi ser detta som en av de största utmaningarna inom vårt ansvarsområde under de närmaste åren.

Digital inkludering och delaktighet är extra högt på agendan kommande år inte minst på grund av tillgänglighetsdirektivet. PTS jobbar med en rad förberedelser inför att direktivet införs i svensk lag år 2025. Ytterligare ett exempel är att Dan Sjöblom sedan 2022 sitter med i styrelsen för temadagen Digitalidag.

– PTS innovationstävling ger ett stort samhällsbidrag såväl socialt som ekonomiskt genom att sätta fokus på digital delaktighet och att få upp såväl tillgänglighetsdirektivet som principen om universell utformning på agendan hos många svenska företag och organisationer, säger Dan Sjöblom.

Flera projekt kan vinna upp till tre miljoner kronor

PTS har hittills finansierat 180 projekt som tillsammans delat på 261 miljoner kronor. Innovationstävlingen är den äldsta i Sverige. I årets upplaga kan innovativa och långsiktiga lösningar eller ett intressant utbildningsprojekt vinna upp till tre miljoner kronor för ett projekt på upp till 1,5 år. I vinsten ingår också ett kurspaket. Flera projekt kan få finansiering.

Ansökan till årets innovationstävling sker via PTS webbplats och senast kl. 15.00 den 17 mars ska ansökningarna vara inskickade. Myndigheten hoppas att kunna utse vinnare i slutet av juni 2023.

– Genom att delta i PTS innovationstävling gör företag en värdefull insats för att öka allas möjlighet att delta i det digitala samhället och lösa samhällsproblem, säger Sverker Brundin, processledare för PTS innovationstävling. 

Mer information

Sverker Brundin, processledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Innovationstävlingen ingår i PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.

Hittills har PTS stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor. Den utvärdering av tävlingens samhällseffekter som genomfördes 2021 visar bland annat följande: Tävlingen har finansierat projekt som tillsammans nått 1,1–1,3 miljoner personer. De finansierade projekten har genererat en ekonomisk nytta på 196 miljoner kronor efter det att samtliga kostnader för tävlingen har dragits av.