Fortsatt ökande användning i kommunikationsnäten

2021-11-25

Datatrafik och samtal via mobilnäten fortsatte att öka och användningen av 5G-nät ökar snabbt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för det första halvåret 2021.

Datatrafiken i mobilnäten ökade med 33 procent samtidigt som antalet trafikminuter i mobilnäten ökade med cirka 7 procent. Datatrafiken i 5G-nät ökade kraftigt under första halvåret 2021, men utgör än så länge en liten del av den totala datatrafiken. Det fanns 386 000 abonnemang som använt tjänster i 5G-nät, vilket motsvarar tre procent av alla mobilabonnemang.

Högre hastigheter dominerar bland fasta bredbandsabonnemang

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 7 procent och står nu för mer än tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent av alla abonnemang på fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemangen med hastigheter på 1 Gb/s ökade med 27 procent.

Automatiska sms ökar kraftigt

Antalet sms från ”applikation till person” eller ”maskin till maskin (M2M)” fortsätter att öka. Sms som skickas från applikation till person ökade till 2,3 miljarder, en ökning med 34 procent på ett år. Antalet sms mellan datorsystem eller maskiner ökade med 83 procent under samma period.

Sms från applikationer till personer kan till exempel vara boknings- och köpbekräftelser eller aviseringar om leveranser. M2M-lösningar används till exempel inom mätning, styrning, övervakning samt transport och logistik.

Digitalisering på tv-området

En betydande förändring som skett när det gäller tv-abonnemang under 2021 är att ett stort antal abonnemang via analoga kabel-tv-nät ersatts med digitala kabel-tv-abonnemang. Detta gäller abonnemang som oftast tecknas via fastighetsägare och ger ett basutbud av tv-kanaler. Förändringen beror på att Tele2 släckte sitt analoga kabel-tv-nät under 2020.

Svensk telekommarknad första halvåret 2021

Ta del av rapporten.

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sorteringsmöjligheter.

Samtliga siffror i rapporten gäller för den 30 juni 2021.