PTS bjuder in till auktion av 5G-frekvenser

2020-04-17

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Genom tilldelningen vill PTS stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och skapa en plattform för den kommande 5G-utbyggnaden. Planerad auktionsstart är den 10 november 2020 och ansökan ska lämnas till PTS senast den 30 juni 2020.

De båda frekvensbanden är lämpliga för mobila bredbandsnät med hög kapacitet och 3,5 GHz-bandet är dessutom inom EU utpekat som pionjärband för utbyggnaden av 5G. Banden har relativt kort räckvidd och lämpar sig därför inte för utbyggnad av tjänster med stor yttäckning.

Möjlighet för fyra tillståndshavare att förvärva minst 80 MHz

PTS ambition är att tilldelningen ska bidra till en fortsatt god konkurrenssituation. I 3,5 GHz-auktionen har PTS därför möjliggjort för tre aktörer att förvärva minst 80 MHz. Om fler än tre aktörer efterfrågar frekvenser i 3,5 GHz-bandet finns möjlighet för en eller flera aktörer som lagt bud men inte vunnit tillstånd där att i begränsad konkurrens lägga bud på 80 MHz i 2,3 GHz-bandet.

Regler för säker 5G-utbyggnad

5G-utbyggnaden är en viktig del i digitaliseringen av Sverige, vilket sätter fokus på vikten av hög säkerhet. En förhandsprövning av sökande kommer att ske i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför auktionerna. Enligt tillståndsvillkoren ska tillståndshavaren även vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges säkerhet.

Fakta om tilldelningen

3,5 GHz-bandet omfattar totalt 320 MHz (maximalt 15 nationella tillstånd), medan 2,3 GHz-bandet omfattar 80 MHz (maximalt 8 nationella tillstånd).

Auktionsformen är en så kallad klockauktion, en auktion i flera budrundor som genomförs över internet.

PTS håller två auktioner, där 3,5 GHz-bandet tilldelas först. Om maximalt tre aktörer lägger bud i 3,5 GHz-auktionen kommer 2,3 GHz-auktionen att genomföras som en renodlad auktion. Om fler än tre aktörer deltar i 3,5 GHz-auktionen och minst en av dessa lägger bud på minst 80 MHz utan att vinna tillstånd kommer dessa ytterligare aktörer att ha möjlighet att förvärva samtliga 80 MHz i 2,3 GHz-bandet. 

Lägsta bud i tilldelningen är 1,5 miljarder för 3,5 GHz-bandet (100 miljoner per tillstånd om 20 MHz) och 160 miljoner (20 miljoner per tillstånd om 10 MHz) för 2,3 GHz-bandet. Om 2,3 GHz-bandet tilldelas utan konkurrens är lägsta budet 400 miljoner för detta band.

Ansök senast den 30 juni 2020

Planerad auktionsstart är den 10 november 2020. Den som vill ansöka om att delta i auktionen ska senast den 30 juni 2020 ha inkommit med en ansökan till PTS.

Ta del av underlaget

PTS har även i dag publicerat ett bemötande av inkomna svar på det senaste samrådet av PTS beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan.

Ta del av inkomna samrådssvar och bemötandet

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys, 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Följ arbetet med tilldelningen på pts.se/3500mhz