Åtta vinnare tar människor närmare det digitala samhället

2020-06-26

Åtta vinnare i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling kommer att dela på 15,6 miljoner kronor för att hjälpa dem som hamnat utanför digitaliseringen att kliva in i värmen. Flera av projekten handlar om att höja kunskapen bland målgrupperna, så att de kan och vill använda digitala tjänster.

PTS fick in 116 ansökningar till innovationstävlingen med temat Från utanför till Internet. Av dessa gick 21 vidare och fick 100 000 kronor för att göra en förstudie. Efter presentationer för PTS expertråd har nu åtta beviljats finansiering för sina projekt. De åtta projekten delar på sammanlagt cirka 15,6 miljoner kronor.

Fokus på att höja kunskap

Fler av de projekt som får finansiering riktar in sig på att utbilda eller informera om digitala lösningar. Till exempel en plattform som utbildar i hur man använder digitala betaltjänster och kurser i digitala tjänster för personer med språksvårigheter.

Bland de åtta projekten ryms också några tjänster. En av dem en tjänst som hjälper personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning att sköta sin vardagsekonomi, en annan tjänst bistår med e-legitimation med delad kontroll.

Bland vinnarna finns framförallt privata företag, men även en högskola.

– Att ungefär 1 miljon människor inte upplever sig vara en del av det digitala samhället är en stor utmaning. Om man halkar efter i det digitala samhället så finns risken att man halkar efter samhället i stort. Därför är jag stolt över de innovatörer, vars idéer PTS nu stöttar genom innovationstävlingen. Deras tjänster, kunskapshöjande insatser och nära samarbete med målgrupperna bidrar till att vi får ett mer digitalt inkluderande samhälle, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS.

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Lisa Larsson Falk, projektledare Innovationstävlingen, 08-678 58 02