Allt fler svenskar använder internettjänster för telefoni, meddelanden och tv

2020-08-28

Användningen av internettjänster och appar för telefoni, meddelanden och tv blir allt vanligare, visar PTS rapport ”Användning av internet och telefoni i Sverige 2019”.

63 procent av svenskarna använde andra meddelandetjänster än sms via mobiltelefonen dagligen under 2019, till exempel WhatsApp och Messenger. Detta är en ökning från 55 procent 2017. Hälften av mobiltelefonanvändarna (51 procent) ringde via internet på sin mobiltelefon i någon utsträckning under 2019.

Även användningen via dator och surfplatta präglas av tjänster för meddelanden och telefoni via internet. Mer än hälften av de som använder internet i hemmet använde Skype eller liknande tjänster någon gång på sin dator eller surfplatta för att ringa (54 procent) respektive skicka meddelanden via till exempel WhatsApp och Messenger (57 procent). Detta är en ökning jämfört med tidigare år. 

Allt fler tittade på play-tjänster och allt färre på tablålagd tv

En majoritet av svenskarna tittar både på traditionell, tablålagd TV och på så kallade play-tjänster via internet, exempelvis SVT Play, Netflix, HBO eller Viaplay.  Denna grupp har ökat från 52 procent 2017 till 60 procent 2019.

Andelen som endast tittar på traditionell tablålagd tv är 12 procent, en minskning med 10 procentenheter sedan 2017. 2019 tittade 22 procent inte alls på traditionell, tablålagd TV, utan endast på så kallade play-tjänster via internet. Detta är på samma nivå som vid tidigare mätning.

Eftersom denna mätning gjordes under hösten 2019 innefattas inte utvecklingen under 2020, som kan ha inneburit ökad användning av elektronisk kommunikation generellt till följd av coronapandemin. PTS har ett regeringsuppdrag att under hösten analysera den digitala omställning som skett till följd av pandemin.

Fler resultat av undersökningen

  • Fast telefoni minskar och 2019 hade endast 24 procent fast telefoni i hemmet, jämfört med 41 procent 2017. 
  • Användningen av mobilabonnemang ligger fast på samma höga nivå (98 procent) som tidigare. Den vanligaste datamängden för mobilabonnemangen 2019 var 6-20 GB per månad. 2017 var den vanligaste datamängden 2-5 GB per månad.
  • Drygt 97 procent använder internet i hemmet vilket är en ökning från 93 procent 2017. Den huvudsakliga internetanvändningen i hemmet sker via fiber (62 procent) och näst vanligast är mobilt bredband (12 procent).

Ta del av rapporten.

Rapporten och all statistik för PTS individundersökning finns tillgänglig på PTS statistikportal

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker, 073-644 57 81
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om undersökningen

PTS rapport och undersökning Användning av internet och telefoni i Sverige 2019 beskriver hur svenskarna använder fast telefoni, mobiltelefoni och internet samt även internettjänster och appar. PTS har frågat 2900 personer i åldrarna 16 till 75 år. Undersökningen genomfördes hösten 2019, dvs före coronapandemin. Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskap om hur konsumenterna ser på telefoni- och internettjänster. Första undersökningen kom 2002.