2020


Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband

PTS kartläggning av mobiltelefoni och bredband i Sverige.
Det visar PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

27 mars 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) lämnar i dag sitt förslag till ny modell för bredbandsstöd till regeringen.

17 januari 2020