Digital delaktighet är temat för PTS nya innovationstävling

2019-09-30

I dag öppnar PTS innovationstävling för sextonde gången. Med temat ”Från utanför till internet” efterlyser Post- och telestyrelsen (PTS) lösningar som kan underlätta och motivera fler att bli digitalt delaktiga. Flera vinnare kommer att utses och upp till 2 miljoner kronor delas ut till varje vinnare.

Internetkunskaper blir en allt viktigare förutsättning i samhället i takt med att fler och fler samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på nätet. Att vara delaktig och kunna agera på arbetsmarknaden, göra bankärenden, boka tid hos läkaren eller att helt enkelt skaffa sig mer information blir både omständligare och svårare utan nätkomptens.

Många lever fortfarande i ett digitalt utanförskap

I dag upplever drygt 1 miljon människor att de inte är digitalt delaktiga. Av dessa har flera hundra tusen aldrig använt internet. De som av olika anledningar saknar digital kunskap riskerar att hamna utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Utanförskapet gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning. Oro för att utsättas för hot och trakasserier leder också till att omkring en femtedel av befolkningen avstår från aktiviteter på internet.

- Att så många fortfarande lever i ett digitalt utanförskap kan få konsekvenser inte bara för den enskilde individen utan i förlängningen också för demokratin och samhällsekonomin, säger Olof Bjurö, avdelningschef för PTS digitaliseringsavdelning.

2 miljoner kronor att vinna

PTS arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter och har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar som inkluderar personer i utsatta grupper eller med särskilda behov. Det gäller till exempel personer med funktionsnedsättning, äldre och nyanlända. Genom innovationstävlingarna får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering för att ta fram digitala och inkluderande lösningar och tjänster.

I den här tävlingen kommer de bästa bidragen få upp till 2 miljoner kronor i projektfinansiering. Dessutom erbjuds alla vinnare marknadsförings- och säljkurser samt stöd och vägledning inför vanliga utmaningar. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 175 projekt fått stöd i sin utveckling.

Användarmedverkan ett viktigt krav

Ansökningarna ska handla om digitala lösningar som är utformade för att underlätta och motivera personer med olika förutsättningar och förmågor som inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det kan både handla om nya, innovativa idéer eller förbättringar av redan existerande tjänster eller funktioner. Ett annat viktigt krav är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Ansökan är öppen

Idag den 30 september startar ansökningsperioden som sträcker sig fram till den 7 november. Mer information om kriterier och projektförutsättningar samt anmälningslänk finns på pts.se/innovation16

 

Mer information:

pts.se/innovation16
e-post: innovation@pts.se
telefon: 08-678 55 52

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 

 

Fakta om digitalt utanförskap:

Det finns mycket information som visar hur beteenden, attityder och användandet ser ut gällande digital teknik och internet i Sverige. PTS har dessutom finansierat en kompletterande undersökning för att få och visa en tydligare bild av det digitala utanförskapet när det gäller personer med funktionsnedsättning; ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” (genomförd av Begripsam).

  • Siffran på drygt 1 miljon människor att de inte är digitalt delaktiga och att flera hundra tusen aldrig använt internet kommer från undersökningen ”Svenskarna och internet 2018” (genomförd av Internetstiftelsen)
  • Informationen om att omkring en femtedel av befolkningen avstår från aktiviteter på internet på grund av oro för att utsättas för hot och trakasserier kommer från rapporten Nationella trygghetsundersökningen 2018 (Brottsförebyggande rådet, Rapport 2019:1).

Här hittar du några rapporter om digitalt utanförskap: https://challengesgov.se/pts-temafordjupning