18,5 miljoner till sju projekt inom talteknologi i PTS innovationstävling

2019-03-05

84 sökte, 14 gick vidare till en prototypfas och nu är sju vinnare utsedda i PTS femtonde innovationstävling. Tillsammans delar de på över 18,5 miljoner kronor och ska bidra till den svenska talteknologimarknadens utveckling och ökad digital inkludering.

PTS femtonde innovationstävling öppnade i februari 2018 och pågick under större delen av året. Temat var Konverserande gränssnitt för alla och den fick stort intresse. Trots ett relativt smalt teknikområde och specifika kriterier kom det in 84 ansökningar. Av dessa gick 14 vidare till steg 1 av tävlingen; prototypfasen. Där fick varje ansökande pröva sin idé vidare genom att ta fram en prototyp som sedan presenterades för en expertgrupp.

Genom en sammanvägd bedömning av själva lösningen och prototypen samt resultat och insikter från prototypfasen valdes sedan sju projekt ut till steg 2; finansiering av projektgenomförande. Dessa sju projekt tilldelas totalt 18,5 miljoner kronor som fördelas olika beroende på ansökt summa. Maxtaket för finansiering är 3 miljoner kronor per projekt. Ytterligare fyra projekt är fortfarande i prototypfasen och kommer bedömas under våren 2019

– Syftet med den här tävlingen är att hitta och bidra till utveckling av innovativa lösningar som baseras på talteknologi och som stöttar kommunikation mellan människor. Lösningar som ska passa alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. De ska bidra till en bättre vardag för personer som bor eller verkar i Sverige och som använder svenska som språk. Vi vill också främja den svenska talteknologimarknaden och få fram fler svenska lösningar, framförallt med hjälp av taligenkänning och/eller talsyntes, säger Peter von Wowern, chef för enheten för digital delaktighet på PTS.

Wikimedia, KTH, startups och ideella föreningar bland vinnarna

Bland vinnarna finns en spridning mellan privata aktörer inom olika branscher, högskolor och ideella föreningar. En del av projekten innebär att ta fram ett grundmaterial som i förlängningen kan ge fler lösningar medan andra tagit sig an ett direkt behov som finns idag.

Mer information om vinnarprojekten finns på www.pts.se/innovation15

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms universitet, Stockholm
Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning

Lingsoft        
Lingsoft Delta – en lösning för tillgängliga webbsändningar                 

Netmore       
Dialog-baserad virtuell reception och växeltelefonist för besökare till företag och flerbostadshus

Tangar Technologies          
Tangar – Inomhusnavigering i dagligvaruhandel med ett konverserande gränssnitt.

Transistor     
T-TALK Next Generation – en tal-till-textlösning för att uppfatta, förstå och minnas talad kommunikation.                 

Voxo            
Talande chatbot för tillgängliggörande av bankärenden. 

Wikimedia Sverige              
Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech                 

Mer information

www.pts.se/innovation15
innovation@pts.se

PTS kontakttelefon för innovationstävlingen: 08-678 55 52
Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling. Förutom projektfinansieringen, på upp till 3 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 175 projekt fått stöd i sin utveckling.